لایحه بودجه ۹۸ در یک نگاه
* منابع درآمدی دولت ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان

* رشد ۱۲ درصدی منابع بودجه

* وابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت

* قیمت نفت هر بشکه ۵۴ دلار

* نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان

* نرخ تسعیر ارز ۵۷۰۰ تومان

* نرخ بنزین لیتری ۱۰۰۰تومان

* یارانه نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان

* افزایش حقوق کارمندان کشوری و لشکری۲۰ درصد

*همسان سازی حقوق بازنشستگان ۲۰۰۰میلیارد تومان

* مقابله با فقر مطلق ۷۰۰۰ میلیارد تومان

* بودجه عمرانی کشور ۶۵ هزار میلیارد تومان

* طرح تحول سلامت ۳۵ هزار میلیارد تومان

* افزایش اعتبارات بخش کشاورزی۲۰ درصد

* یارانه گندم ۸۰۰۰ میلیارد تومان

* رتبه‌بندی معلمان ۲۰۰۰ میلیارد تومان

* اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش

۴۳ هزارمیلیارد تومان

* اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان به مدارس مناطق محروم

* رشد ۸۴ درصدی اعتبارات محیط زیست

* رشد ۱۰۰ درصدی بودجه مربوط به گردشگری

نسخه مناسب چاپ