حکم اخیر دیوان محاسبات درباره بورسیه‌ها ابهام دارد
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حکم صادره از سوی دیوان محاسبات در خصوص بورسیه های دولت دهم، سیاست این وزارتخانه را در این خصوص اعلام و تاکید کرد که حکم دیوان محاسبات در مورد دریافت هزینه از افرادی که بورس آنها لغو شده است، ابهام دارد.

مجتبی صدیقی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده بورسیه ها در آذرماه ۹۲ با نامه رسمی دیوان محاسبات کشور، آغاز شد که در آن به تخلفات انجام شده در پرونده دکتری سه هزار بورسیه اشاره شده بود و وزارت علوم را ملزم به رسیدگی کرد. وی افزود: تناقض یا ابهام در رأی صادره دیده می شود چرا که در این رأی، مسئولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف به دریافت هزینه تحصیل افرادی کرده که بورسیه آنها لغو شده است. صدیقی افزود: این سوال را که اگر لغو بورسیه افراد به دلیل عدم احراز شرایط بوده است، باید از افرادی پرسید که با وجود نداشتن شرایط، با بورس این افراد موافقت کردند که در این صورت، با قسمت اول رأی همخوانی ندارد. وی تاکید کرد: از این رو از نظر ما دریافت هزینه از دانشجویان ابهام دارد که باید دیوان محاسبات این موضوع را شفاف کند.

نسخه مناسب چاپ