حجتی: اقدامات آبخیزداری مایه خیر و برکت است
وزیر جهاد کشاورزی اقدامات آبخیزداری را مایه خیر و برکت کشور دانست و گفت: این اقدامات می توانست در سال های دورتر با این وسعت و حجم انجام شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، محمود حجتی صبح دیروز در جمع مدیران منابع طبیعی سراسر کشور با بیان اینکه امسال علاوه بر کمک های صندوق توسعه ملی ۵۹۳ میلیارد تومان از سوی استانداران استان ها به کمک منابع طبیعی آمده است، خاطر نشان کرد:اقدامات آبخیزداری باید مستندسازی و از طریق شبکه‌های تلویزیونی استانی و ملی به مردم، مسئولان و افکار عمومی اطلاع رسانی شود تا جامعه از اقداماتی که انجام می شود مطلع شوند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی فواید و کارکرد اجرای طرح های آبخیزداری برکت است. هم مقام معظم رهبری و هم دولت بر اجرای آن به عنوان یک راهکار اساسی برای سال های کم آبی و پر آبی تاکید و عنایت دارند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه رفتار های تقابلی و اداری صرف را مانع ایجاد ارتباط با مردم برشمرد و یادآور شد: بهترین مرتعدار خود مردم هستند. از این رو در واگذاری مراتع به مردم نهایت دقت را داشته باشید تا حقی از کسی پایمال نشود و اصلاً لزومی ندارد افرادی که دام ندارند سند و پروانه چرای دام داشته باشند.

خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در این نشست با بیان اینکه نباید آسان ترین راه برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را تشکیل پرونده تخلف و روانه کردن مردم به دادگاه‌ها بدانیم، خاطرنشان کرد: هر جا با مردم رفتار و برخورد مناسب داشته‌ایم خودشان داوطلب شدند تا از منابع طبیعی حفاظت کنند.

نسخه مناسب چاپ