تفاهمنامه نظام فنی اجرایی مرمت امضاء شد
 

تفاهمنامه همکاری مشترک برای تهیه نظام فنی اجرایی مرمت کشور میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه کل کشور امضا و منعقد شد.

به گزارش ایلنا، تفاهمنامه همکاری مشترک تهیه نظام فنی اجرایی مرمت کشور بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه کل کشور صبح امروز امضا شد و محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دو سازمان این تفاهمنامه را امضا کردند .

محمدحسن طالبیان (معاون میراث فرهنگی کشور) با اعلام این خبر گفت: طی این تفاهمنامه تشکیل کارگروه‌های فنی و کمیته راهبردی و تامین اعتبار این طرح مورد تفاهم قرار گرفت.

او گفت: ساماندهی پیمانکاران و مشاورین و امور طراحی و نظارت، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط، مشخصات فنی و اجرایی حوزه میراث فرهنگی، امور مالی و قراردادها، ارتقاء و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی و سایر موارد مورد نیاز در حوزه میراث فرهنگی از جمله اهداف این تفاهمنامه است.

معاون میراث فرهنگی کشور همچنین تاکید کرد: دبیرخانه این تفاهمنامه در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خواهد بود و قرار است جلسات کمیته راهبردی حداقل یک بار در ماه به دبیری مدیر کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی سازمان برگزار شود.

نسخه مناسب چاپ