تدوین اطلس اطلاعات مکانی استان‌ها در سازمان نقشه‌برداری کشور
یزد- خبرنگار اطلاعات: رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به تهیه و تدوین اطلس اطلاعات مکانی استان‌های کشور در این سازمان گفت:‌۱۱ میلیارد تومان سرمایه در حوزه نقشه و داده‌های مکانی استان یزد وجود دارد که می‌تواند در بخش‌های دیگر ارزش افزوده ایجاد کند.

مسعود شفیعی در سفر به استان یزد در جلسه‌ای با رئیس و معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با بیان این‌که سازمان نقشه برداری کشور در حوزه تهیه نقشه‌های مکانی همکار ستادی سازمان مدیریت استان یزد است، گفت: عملکرد یزد در حوزه تهیه و پیگیری نقشه‌ها و اطلاعات مکانی قابل تقدیر است.

وی خلع ساختار اداری را یکی از معضلات اداری سازمان نقشه‌برداری کشور دانست و افزود:‌ در حال حاضر این سازمان ۵ اداره کل در سطح استان‌های کشور راه‌‌اندازی کرده است. اوگفت: ‌پارسال با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به توافق رسیدیم که دفتر مدیریت نقشه مکانی با عمده وظایف استانی و بخش معین استان‌های همجوار، در سازمان‌های مدیریت کشور راه‌اندازی شود.

شفیعی راه‌اندازی گروه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی قوی و متناسب با شرایط هر استان را از دیگر اقدامات در دستور کار سازمان نقشه‌برداری کشور دانست و گفت: عبور از روش سرشماری سنتی ثبتی مبنا، مهم‌ترین رویکرد این سازمان در تدوین و تهیه نقشه‌های مکانی به‌روز است. ما در سازمان نقشه‌برداری کشور معتقدیم با توجه به توسعه فناوری در کشور، برای تولید اطلاعات‌مکانی نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد.

وی جذب مشارکت شهروندان برای تولید و به‌روز نگه داشتن اطلاعات مکانی را یکی از مهم‌ترین رویکردهای سازمان نقشه‌برداری کشور دانست و افزود: بهنگام نگه‌داشتن لایه‌های اطلاعات مکانی کشور با نگاه جمع‌سپاری ضروری است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به ضرورت عبور از به‌روزرسانی و رسیدن به فرهنگ بهنگام‌سازی و نگهداری اطلاعات در حوزه نقشه‌های مکانی و اطلاعات توصیفی،‌گفت: ‌شیوه‌نامه تهیه نقشه اطلاعات مکانی به‌روز و متناسب با نیازهای هر استان و منطقه، یکی از ضرورت‌های اجرایی و در دستور کار این سازمان در سطح کشور است.

شفیعی جلوگیری از اتلاف منابع و موازی کاری را از جمله اهداف تهیه منشور تهیه نقشه اطلاعات مکانی کشور عنوان کرد و افزود: سازمان نقشه‌برداری کشور وظیفه تولید محتوای مکانی را ندارد و فقط موظف به نظارت جدی و صددرصدی بر تولید محتوای اطلاعات نقشه مکانی استان‌های کشور را انجام می‌دهد.

او افزود: هویت بخشی به داده‌های مکانی در سطوح مختلف باید به‌روز و نمود عینی و اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان این‌که اطلس اطلاعات مکانی استان‌های کشور با فرمت جدید به‌وسیله سازمان نقشه‌برداری تهیه و تدوین شده است،‌گفت: طبق اطلاعات به‌دست آمده به‌وسیله اطلس اطلاعات مکانی در استان یزد ۱۱ میلیارد تومان سرمایه در حوزه نقشه و داده‌های مکانی وجود دارد که می‌تواند ارزش افزوده در بخش‌های دیگر ایجاد کند.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور اظهار داشت بررسی چالش‌ها، راهکارهای نگه‌‏‎داری از ظرفیت‌های موجود و تعیین راهکارهای توسعه‌ای، از جمله مهمترین اهداف و ویژگی‌های اطلس اطلاعات مکانی است.

سیدمجتبی حسینی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز با بیان این‌که اطلاعات و داده‌های مکانی نقش مهمی در توسعه بیش از پیش کشور و استان یزد ایفا می‌کنند، افزود: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تولید اطلاعات مکانی و توصیفی، ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت وجود دفتر نمایندگی سازمان نقشه‌برداری کشور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: نبود نقشه پایه، ‌به‌روز و دقیق یکی از چالش‌های جدی استان یزد در حوزه مدیریت منابع و سرشماری است.‌

حسینی‌پور انجام سرشماری‌های دقیق و به‌روز را مستلزم برخورداری از نقشه‌های مکانی دقیق و بروز دانست و گفت: ‌دستگاه‌های استان یزد سازمان مدیریت را متولی تهیه نقشه‌های مکانی و توصیفی می‌دانند و این در حالی است که خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انجام این مهم، بلاتکلیف است.‏

نسخه مناسب چاپ