واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران تا شنبه
براساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته تا دو روز کاری آینده ۲۰۰ هزار تومان به عنوان بسته حمایتی به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، واریز می‌شود.

به گزارش فارس، سازمان تأمین اجتماعی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته،‌ از کارافتاده و بازمانده دارد که دریافتی آنها زیر ۳ میلیون تومان است. براساس مصوبه هیات دولت این افراد ۲۰۰ هزارتومان در مرحله اول بسته غذایی دریافت می‌کنند.

قرار است تا پایان سال ۶۰۰ هزار تومان بسته غذایی به این افراد پرداخت شود که ۲۰۰ هزار تومان اول نقد و مابقی آن به عنوان بسته غذایی به این افراد اهداء می‌شود.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند از بین ۳۰ قلم کالا موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنند و در بسته غذایی خود قرار دهند و در این طرح کالایی تحمیل نمی‌شود. براساس هماهنگی‌های صورت گرفته تا دو روز کاری آینده مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، پرداخت می‌شود. احتمالا این پرداخت‌ها با حقوق بازنشستگان نخواهد بود.

فهرست بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که واجد شرایط بسته حمایتی هستند و کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند مشخص شده است که در حال همپوشانی است و بلافاصله پس از هماهنگی‌های لازم پرداخت می‌شود.

خبر دیگر اینکه، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا ۲۵ آذر امسال مهلت دارند تا نسبت به حذف یا اضافه شدن بیمه تکمیلی خود اقدام کنند.

بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا ۲۵ آذر ماه جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب بیمه آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.

بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۲۵ آذر ماه جاری مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند. همچنین افرادی که در قرارداد گذشته بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار داشتند، در قرارداد جدید هم تحت پوشش هستند، اما اگر به هر دلیل تمایلی برای ادامه دریافت این خدمت ندارند، می توانند نسبت به حذف نام خود و افراد تحت تکفل در قرارداد جدید اقدام کنند. براساس این گزارش مهلت ۲۵ آذر قابل تمدید نیست.

نسخه مناسب چاپ