کاهش سقف سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد
شعب بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده های خود را به سطح ۲۰ درصد کاهش دادند.

به گزارش فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرده بود که با بانک‌های خصوصی با نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد برخورد خواهد کرد.پیگیری‌ها از شعب بانک‌ها از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی به سطح ۲۰ درصد حکایت دارد. البته کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد مشمول سپرده‌هایی شده که پس از تاکید همتی باز می‌شوند و مشمول سپرده‌های قبلی نشده است.تا قبل از این تاکید، نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی به شرح زیر بوده است:

بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یکساله ۱۹ درصد مشروط بر سپرده‌گذاری در دامنه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان و نرخ سود برای سپرده ۱۰۰ میلیون به بالا ۵ر۱۹ درصد.

بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت ۲۱ درصد و نرخ سود سپرده بلند مدت ۲۰ درصد.

بانک ملی: نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد و امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد.

بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله ۲۳ درصد به شرط یک ماه ماندگاری و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ۲۰ درصد.

موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد و روزشمار ویژه ۲۰ درصد.

بانک تجارت: نرخ سود سپرده یک‌ساله ۱۵ درصد، بالای یک میلیارد تومان نرخ سود سپرده ۱۸ درصد، عرضه گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد.

بانک سینا: نرخ سود سپرده یک‌ساله ۱۸ درصد.

بانک ملّت: نرخ سود سپرده یک‌ساله ۱۸ درصد.

بانک صادرات: نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ سود در صندوق درآمد ثابت ۲۰ درصد.

بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ ساز ۲۳ درصد و صندوق درآمد ثابت بین ۲۰ تا ۲۳ درصد.

نسخه مناسب چاپ