نویسنده تبهکار به اعدام محکوم شد
ایرنا: نویسنده‌ای که با اغفال دختران جوان از آنها سوءاستفاده جنسی می‌کرد و پیشتر به اتهام تشویق به فساد و فحشا و تهدید به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه انقلاب به اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم شد.

این محکوم ۵۷ ساله با طرح این ادعا که نویسنده است و برای کتاب جدیدش به کار تحقیقی، نظرسنجی و مصاحبه نیاز دارد، به اغفال دختران جوان اقدام می‌کرد.

پرونده او دو بخش دارد که یک بخش آن در دادگاه ارشاد و بخش دیگر در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. وی در دادگاه ارشاد محاکمه و بابت تشویق به فساد و فحشا و تهدید مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. در دادگاه انقلاب نیز ماده ۴ قانون سمعی و بصری به او تفهیم و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و قاضی متهم را به اعدام محکوم کرد.

وی یک سابقه کیفری مانند همین پرونده نیز در شاهین‌شهر اصفهان داشته و به سه سال حبس محکوم شده بود اما پس از گذراندن ۵ر۱ سال حبس، با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود.

نسخه مناسب چاپ