راه اندازی قرارداد آتی سبد سهام ۳۰ شرکت بزرگ
 

با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و جمعی از مدیران، کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه نخستین قراردادهای آتی سبد سهام بر روی ۳۰ شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران راه اندازی شد و همزمان قراردادهای آتی سبد سهام بر روی هفت صنعت پربیننده بازار، معاملات خود را آغاز کرد.

رئیس سازمان بورس در آیین آغاز نخستین قراردادهای آتی سبد سهام، این ابزارها را یک مزیت برای تعادل‌بخشی در بازار سهام دانست و گفت: تا پایان امسال تلاش می‌شود قراردادهای فروش استقراضی و وارانت هم در بازار سرمایه فعال شود.شاپور محمدی گفت: قراردادهای آتی سبد سهام ابزار مهمی برای تعادل‌بخشی و ایجاد فرصت در بازار سهام بوده و در عین حال می‌تواند به منظور مدیریت ریسک برای اشخاص به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه قراردادهای آتی سبد سهام آزادی عمل بیشتری برای معامله‌گر ایجاد می‌کند، افزود: سازمان بورس مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با همکاری ارکان بازار سرمایه تلاش خواهد کرد، تا پایان امسال ابزار قراردادهای فروش استقراضی (SHORT SELL) را در کمیته فقهی سازمان بورس به تصویب برساند و پس از آن هم قراردادهای وارانت در بازار راه‌اندازی خواهد شد به این ترتیب مجموعه ابزارهای مالی بازار سرمایه با راه‌اندازی این دو ابزار جدید تکمیل خواهد شد.وی با اشاره به تنوع ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران از جمله صکوک، اوراق اجاره، اوراق جعاله و اوراق وکالت، اوراق منفعت و دیگر ابزارهای مالی اضافه کرد: در حال حاضر اوراق مالی بیمه‌های اتکایی در دست بررسی است که می‌تواند به تنوع بخشی ابزارهای مالی در بازار کمک کند.

محمدی از توسعه نهادهای مالی به ۶۵۰ شرکت مختلف اشاره کرد و افزود: بخشی این نهادهای مالی شامل کارگزاری‌ها، شرکت‌های سبد گردان، مشاور سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی می‌شوند که به لحاظ عملیاتی با توسعه نهادهای معاملاتی تکامل خواهند یافت. رئیس سازمان بورس بر لزوم فرهنگ‌سازی ابزارهای مالی مختلف در بازار سرمایه از سوی رسانه‌ها تأکید کرد افزود: ‌قدر مسلم عمق بازار سهام بدون آشنایی با ابزارهای مالی مختلف افزایش نخواهد یافت، بنابراین رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی ابزارهای مالی در افکار عمومی باید وارد میدان شوند.

نسخه مناسب چاپ