بزرگداشت دکتر علی اکبر شعاری نژاد در اولین دوره جایزه دو سالانه تربیتی
 

اولین دوره جایزه دوسالانه علوم تربیتی استاد دکتر علی اکبر شعاری نژاد، استاد پیشکسوت دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن پاسداشت یاد و جایگاه آن مرحوم طی ۶۶ سال معلمی با حضور اساتید علوم تربیتی، پژوهشگران و پیشکسوتان آموزش و پرورش در محل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سخنانی با تاکید بر دقت نظر و علاقه استاد شعاری نژاد به معلمی گفت: مرحوم شعاری نژاد حق پدری به گردن همه ما داشتند. ایشان از یکی از روستاهای تبریز به عنوان معلم برخاستند و سال های سال تلاش کردند و آثار و شاگردان بزرگی از خودشان به یادگار گذاشتند .

وی با ذکر خاطره ای دیگر از استاد شعاری نژاد و تلاش او برای انتقال مفهوم به شکل ساده و درست به مخاطب گفت: یکی از اولین متن‌هایی را که برای چاپ در مجلات رشد ‌نوشته بودم، خدمت استاد دادم تا نظرشان را بگویند. ایشان یکی دوبار متن را خواندند و در نهایت به من نگاه کردند و گفتند: با این متن چه چیزی را می‌خواهید به خواننده بگویید؟ برایشان توضیح دادم. با لبخند گفت:‌ همین را که می‌گویی بنویس، آن‌چه که می‌گویید، با آنچه که نوشته‌اید، فرق دارد.

برگزیدگان بخش مقالات مبتنی بر پژوهش‌ها:

* سیمین نقش و حمیدرضا نظریر اصفهان ر ارزیابی عوامل مؤثر (برخورد عادلانه و رضایت تحصیلی) بر توسعه اخلاق آموزشی

* دکتر محمد امینی و فاطمه باغ‌شیخی» کاشانر عوامل مؤثر بر ضعف عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسط دوم

* سامان صاحلیانر بانهر تحلیل تأثیر روش‌های تدریس فعال بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبستان هیأت امنایی سینا شهر بانه در سال تحصیلی ۹۷ـ ۱۳۹۶

برگزیدگان بخش مقالات مبتنی بر تجربه‌های زیسته

* دکتر محمدرضا کرمی‌پورر قزوینر جوانان را در یابید

* فریبا مؤیدنیار خویر اهمیت و ضرورت کاربست یافته‌های روان‌شناسی کودک در مدارس ابتدایی

* حسین نقوی شاهکویی و زهرا کشم‌کمرر علی آباد کتولر چگونه توانستیم با استفاده از مهارت حرفه آموزی(سوزن‌دوزی) روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی سارا را بهبود بخشیم؟

نسخه مناسب چاپ