مشارکت‌های مردمی برای بهزیستی افزایش یافت
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی، از افزایش مشارکت های مردمی طی ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: به رغم مشکلات میزان مشارکت مردم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

محمدعلی کوزه‌گر در گفتگو با مهر به طرح پویش لبخند مهر با هدف تامین لباس گرم برای کودکان مناطق محروم اشاره کرد و افزود: این پویش از ۱۹ آذر ‌آغاز شد ‌و تا ۱۹ دی‌ ادامه خواهد داشت.

نسخه مناسب چاپ