فراخوان برای اعتصاب سراسری پلیس‌ فرانسه
سرویس خارجی: همزمان با ادامه اعتراض‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه، اتحادیه پلیس این کشور هم در اعتراض به بودجه موردنظر برای نهادهای مجری قانون، برای امروز چهارشنبه فراخوان اعتصاب داد.

اتحادیه پلیس فرانسه در اعتراض به قانونی که بودجه نهادهای اجراکننده قانون را کاهش می‌دهد، خواستار اعتصاب سراسری نیروهای پلیس شد.در بیانیه‌ای که به این منظور منتشر شده، آمده است: در نخستین روز از اعتصاب، مأموران پلیس در محل کار خود حضور خواهند داشت و فقط به موارد اورژانسی رسیدگی خواهند کرد. گفت‌وگوها درباره بودجه نهادهای مجری قانون در فرانسه فردا پنجشنبه به بحث گذاشته خواهد شد. رقم پیشنهادی بودجه، ۶۲ میلیون یورو (۷۰ میلیون دلار) است که در مقایسه با گذشته کاهش یافته است و ضربه‌ای دیگر به شرایط کاری محسوب می‌شود. اتحادیه پلیس با تأکید بر اینکه در بودجه باید مدرن کردن ساختار هم لحاظ شود، از قانونگذاران خواسته تا این مسئله را مدنظر داشته باشند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که اعتراضات مردمی تحت عنوان «جلیقه‌زردها» همچنان فروکش نکرده است.

*مجارستان

چند هزار معترض دیشب را در دمای زیر صفر درجه برای پنجمین روز اعتراضات علیه دولت جناح راست نخست وزیر مجارستان در مقابل ساختمان تلویزیون دولتی سپری کردند. قانونگذاران از تمامی احزاب اپوزیسیون مجارستان اعلام کردند تا زمانی که به آنها اجازه داده نشود درخواست‌هایشان را در تلویزیون دولتی اعلام کنند به اعتراضات ادامه خواهند داد. معترضان خواستار پاکسازی فساد از کشور، ایجاد یک قوه?قضائیه مستقل و تضمین رسانه‌ دولتی بی‌طرف شده اند.

نسخه مناسب چاپ