استیضاح وزیر جهادکشاورزی اعلام وصول شد
‌طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با ۴۴ امضا در جلسه علنی چهارشنبه مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش ‌ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در جلسه علنی دیروز قرائت کرد.

وی اظهارداشت: طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی طی گزارش شماره ۸۱۹۷۲ مورخ ۲۷ آذر ۹۷ کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی با ۴۴ امضا تقدیم هیات رئیسه شد که اعلام وصول می‌شود.

وی ادامه داد: این وزیر طی ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی است.

همچنین نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی برای مجازات افرادی که به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ایرانی اهانت کنند، موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی با ۱۱۴ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر به یک فوریت طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در باره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی رای مثبت دادند.در این طرح که به امضای ۸۲ نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: هر کس علنا نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و مقدسات مسلم آنها ، اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع و قانونی آنان توهین کند، حسب مورد به سه ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

براساس تبصره این ماده و درصورت تصویب نهایی، ارائه مباحث علمی‌در نفی یا اثبات حقانیت هر کدام از موارد مذکور و طرح مباحث و مستندات تاریخی، توهین تلقی نمی‌شود.

‌نمایندگان همچنین مقرر کردند: مودیان مالیاتی باید طی ۱۰ روز تعطیلی واحد کسب و کار خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

نمایندگان در این ماده، اشخاص مشمول را مکلف کردند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان امور مالیاتی اعلام کند؛ گزارش دهند.

با تصویب نمایندگان مجلس، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکانپذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به این سازمان ارسال کنند.همچنین حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نباشد جاری است.

نمایندگان مجلس در ادامه ماده ۱۳ این لایحه را با ۱۳۸ رای موافق، هشت رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر تصویب کردند که بر این اساس، در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) یا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

مجلسی‌ها ماده ۱۴ این طرح را با ۱۴۰ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر تصویب کردند که بر این اساس اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می‌کند مکلفند طی ۱۰ روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

نسخه مناسب چاپ