تلاش برای توزیع عادلانه امکانات پژوهشی
محمد جوهرچی گفت: در سال جدید، با هدف افزایش شفافیت، زدودن تمرکز در صرف بودجه پژوهشی، ایجاد عدالت در فرصت‌های پژوهشی، تصمیم بر آن شد تا طی فراخوانی از پژوهشگران برای ارائه طرح‌های خود در قالب پیشنهاده، دعوت شود.

به گزارش ایلنا، محمد جوهرچی (مدیرکل پژوهش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) درباره فراخوان دعوت از جامعه علمی کشور برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی نهاد، اظهار کرد: جوامعی که به سمت توسعه و ارتقای اجتماعی و خدمات مربوط به آن گام برداشته‌اند، توجه ویژه‌ای به مسئله تحقیق و توسعه یا R&D داشته‌اند و سهم بودجه پژوهشی را از درآمد ناخالص ملی یا داخلی به خوبی ادا کرده اند. وی افزود: در کشور ما نیز براساس اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و سیاست‌های مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین احکام سالانه بودجه، تمام دستگاه‌ها درصدی از بودجه خود را به پژوهش و توسعه اختصاص دهند. در این جهت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طی چند سال اخیر به این حکم قانونی و برنامه توسعه‌ای کشور، با اشتیاق گردن نهاده و بودجه پژوهشی خود را به طرح‌هایی که به خدمت‌رسانی و یا اصلاح رویه‌های خدمتی مربوط می‌شود، اختصاص داده است. مدیرکل پژوهش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به فضای ایجاد شده برای مشارکت پژوهشگران در فعالیت‌های پژوهشی نهاد، گفت: بر این اساس در سال جدید، با هدف افزایش شفافیت، زدودن تمرکز در صرف بودجه پژوهشی، ایجاد عدالت در فرصت‌های پژوهشی، انعقاد قرارداد با گستره بیشتری از پژوهشگران و ترغیب ایجاد فضای مناسب برای رقابت میان آنان، تصمیم بر آن شد تا پس از اعلام نیازها و اولویت‌های نهاد، طی فراخوانی از پژوهشگران برای ارائه طرح‌های خود در قالب پیشنهاده، دعوت شود.

نسخه مناسب چاپ