ماجرای خرید و فروش موتورسیکلتی دارو و چالش داروخانه‌های بزرگ
رئیس داروخانه ۱۳ آبان با اشاره به ماجرای خرید و فروش غیرقانونی سودجویان بازار دارو در نزدیکی برخی داروخانه‌های بزرگ، گفت: متاسفانه همچنان شاهد چنین صحنه‌هایی هستیم و هر زمان که بحث کمبود دارو یا اختلاف قیمت ارز پیش آید، قاچاق دارو چه از داخل و چه از خارج صرفه پیدا می‌کند و چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

دکتر محمدرضا روئینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت ذخایر دارویی در داروخانه ۱۳ آبان، گفت: ذخایر دارویی در داروخانه ۱۳ آبان در گروه داروهای خاصی که در داروخانه‌های معمولی پیدا نمی‌شود، در حد قابل قبولی است. البته در برخی اقلام دارویی کمبود هم داریم که عمده آنها دچار کمبود کشوری هستند.‌وی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش‌ها میزان کمبودهای دارویی حدود ۵۰ قلم، است، افزود: البته ممکن است اقلامی هم باشند که در کشور دچار کمبود نباشند، اما ما در برهه‌ای آنها را نداشته باشیم. از طرفی همچنان منتظریم تا مطالبات‌مان وصول شود.‌روئینی با بیان اینکه در زمینه داروهای خاص میزان کمبودهایمان محدود است، گفت: البته برخی از داروخانه‌های بزرگ سطح شهر این داروها را دارند که بیماران می‌توانند از آن‌ها داروی مورد نیازشان را تهیه کنند.

رئیس داروخانه ۱۳ آبان با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت‌ در حوزه دارو نسبت به دو – سه ماه گذشته بهتر شده، ادامه داد: زیرا وزارت بهداشت عزمش را جزم کرد تا مشکل کمبودهای دارویی را تا حد امکان کاهش دهد و در نتیجه وضعیت‌مان در حوزه تامین دارو نسبت به دو – سه ماه قبل بسیار بهتر شده و کمبودهای مان نصف شده‌اند. البته با توجه به بروز تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، بحث نقل و انتقالات پولی به ‌طور جدی مطرح است؛ به ‌ویژه برای کارخانجات تولیدکننده داخلی که سازوکار خاصی برای تولید پول ندارند.‌وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به خرید و فروش موتورسیکلتی دارو از سوی برخی افراد سودجو در نزد‌یکی داروخانه‌های بزرگ، گفت: متاسفانه همچنان شاهد چنین صحنه‌هایی هستیم. هر زمان که بحث کمبود دارو یا اختلاف قیمت ارز پیش آید، قاچاق دارو هم چه از داخل و چه از خارج صرفه پیدا می‌کند و چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. از طرفی صِرف توسل به زور برای از بین بردن این مسائل کارساز نیست و نمی‌توان در سراسر کشور از این طریق همه داروخانه‌ها را پوشش داد.

‌رئیس داروخانه ۱۳ آبان تاکید کرد: متاسفانه وقتی که قیمت ارز پایین است، قاچاق از خارج به داخل کشور انجام می‌شود و در شرایط افزایش قیمت ارز هم شاهد قاچاق از داخل کشور به خارج هستیم. به این صورت که برخی افراد سودجو اقدام به خرید داروهای گران قیمت دارای سوبسید دولتی از بیماران می‌کنند.‌روئینی با بیان اینکه مردم اگر ناچار نباشند، ‌هیچ‌گاه از این افراد دارو نمی‌خرند، ‌گفت: در بسیاری از موارد خرید دارو از این افراد بسیار خطرناک است. به وفور مشاهده شده که داخل ظرف دارو آن چیزی نیست که ادعا کرده‌اند و یا ترکیبات مضری جای داروی اصلی را پر کرده است. این تقلبات به میزان معدود در کشور خودمان و عمدتا در کشور پاکستان اتفاق می‌افتد و داروهای تقلبی را وارد کرده و دست مردم می‌دهند. باید توجه کرد که برای هیچکس به راحتی تشخیص داروی اصیل از تقلبی امکان‌پذیر نیست. بنابراین مردم از داروخانه‌ها دارویشان را تهیه کنند.

نسخه مناسب چاپ