گام های اشتغالزایی
برنامه دولت برای ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال با حمایت همزمان از مشاغل خرد و خانگی در کنار تکمیل طرح های صنعتی بزرگ و کوچک میسر می شود.

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۰ آذر از پرداخت ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید خبرداد.

محمد باقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه اشتغالزایی به دلیل تحریم ها دچار نقصان شده که این خواسته بدخواهان است اما نباید دست روی دست گذاشت، تصریح کرد: تسهیلات ۲۱ هزارمیلیارد تومانی از محل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و خزانه تامین می شود.

در گام دولت برای اشتغالزایی چهار برنامه اصلی وجود دارد.قدم اول تکمیل ۲ هزار و ۶۶ واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی است که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارد و با اجرای این برنامه بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.برنامه دوم بازسازی و نوسازی ۲ هزار و ۱۶۵ واحد صنعتی است که می تواند بیش از ۵۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کند.برنامه سوم شامل پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی است که این امر به فعال شدن ظرفیت های خالی و ایجاد ۸۷ هزار شغل جدید منجر می شودو برنامه چهارم هم پرداخت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی و کلینیکی است که برای آن اعتبار ۴۶ میلیارد تومانی درنظرگرفته شده و می تواند یک هزار شغل جدید ایجاد کند.

در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با کمبود مواد اولیه روبرو شده و به ناچار ظرفیت های تولید را کاهش می دهند و ازسوی دیگر به دلیل تحریم ها بازارهای صادراتی کاهش پیدا کرده است، این سوال در اذهان متبادر می شود که آیا برای اشتغالزایی باید به سمت توسعه واحدهای صنعتی بزرگ حرکت کرد؟

نماینده پیشین کارفرمایان در شورای عالی کار دراین باره می گوید:در حال حاضر فکر ایجاد اشتغال بسیار مطلوب است اما باید در گام اول به فکر واحدهایی باشیم که به سختی برای بقا تلاش می کنند.

احمد پورفلاح می افزاید: در شرایط عادی بحث تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام بسیار مطلوب است اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، نه سرمایه گذاری حاضر است در این زمینه دست به سرمایه گذاری بزند و نه لازم است دولت منابع موجود را برای تکمیل این واحدها تخصیص دهد.

این کارفرما با اشاره به اینکه دولت در گام نخست باید تلاش کند رکود بازار را از بین ببرد و در گام دوم برای حفظ واحدهای فعال اقدام کند، تصریح می کند: حمایت از واحدهای صنعتی که امکان حضور محصول در بازارهای هدف را دارند و ایجاد ظرفیت برای جذب نیروی انسانی در همین واحدها بهترین اقدامی است که دولت می تواند برای حمایت از مشاغل موجود و اشتغالزایی انجام دهد.

پورفلاح ادامه می دهد:امروز بسیاری از واحدهای تولیدی فعال با مشکل نقدینگی و کمبود مواد اولیه و بازار روبرو هستند؛ بنابراین باید قدرت خرید مردم حفظ شود تا هم واحدهای موجود بتوانند سر پا بایستند و هم اینکه با افزایش ظرفیت تولید در این واحدها امکان ایجاد مشاغل جدید را مهیا کرد.

برخی فعالان اقتصادی نسبت به طرح دولت برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل با تکمیل واحدهای تولیدی انتقاداتی دارند و راهکار عبور از معضل بیکاری را در حمایت از واحدهای فعال صنعتی می دانند اما آیا صنایع بزرگ می توانندبه تنهایی نیاز جامعه به فرصت های جدید شغلی را جوابگو باشند؟

چندی پیش معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تبعات تحریم ها از این پس شاهد افزایش تقاضا برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی خواهیم بود.

سلیمان پاک سرشت افزود: توسعه این مشاغل به حمایت های مالی نیازدارد؛ بنابراین باید بانک ها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

به هر حال ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید بر کسی پوشیده نیست اما برای تحقق این امر نمی توان فقط به یک شیوه و راهکار اکتفا کرد.در این زمینه حمایت از صنایع بزرگ و تکمیل واحدهای نیمه تمام به شرط ایجاد رونق در بازار در کنار حمایت از مشاغل خرد و خانگی می تواند راه حلی برای عبور از معضل بیکاری در جامعه باشد.

نکته مهم این است که نباید به نام اشتغالزایی در صنایع بزرگ و کوچک و مشاغل خرد و خانگی بستری برای پول پاشی در کشور مهیا شود.

هنوز تجربه سال های گذشته از ایجاد مشاغل خرد و خانگی و فهرست هایپیدا و پنهان بدهکاران بزرگ بانکی را که به نام تولید، منابع مالی را صرف سفته بازی در بازارهای مختلف کرده اند فراموش نکرده ایم.

نسخه مناسب چاپ