سازمان‌های مردم‌نهاد؛ یاریگر صنعت برق در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه
اراک ـ خبرنگار اطلاعات: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد یاریگر صنعت برق در فرهنگ‌سازی مصرف هستند.

محمد الله‌داد در نشست با سمن‌ها با موضوع «برق و زندگی» افزود: این شرکت از مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل مشکلات صنعت برق به‌ویژه در حوزه صنعت بهینه و مشارکت مردم برای کاهش هدررفت انرژی استقبال می‌کند.

وی یاد‌آور شد: سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های تخصصی به‌عنوان بازوان توانمند دولت در رسیدن به اهداف بلند‌مدت ازجمله مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری سمن‌ها در حساس‌سازی قشرهای مختلف جامعه برای حل مسایل و مشکلات موجود موثر است، افزود: توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد، حضور فعال در روند تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از تمام ظرفیت این سمن‌ها از عوامل تاثیرگذار پیشرفت فعالیت‌های اجتماعی است. محمدی، مدیرعامل خانه سازمان‌های مردم‌نهاد استان مرکزی هم ضمن تاکید بر تداوم این گونه جلسات بر همراهی در زمینه مدیریت بهینه منابع ملی اعلام آمادگی کرد.

در این نشست فعالان اجتماعی و اعضای سمن‌ها نسبت به بیان مطالبات مردم از صنعت برق و ارائه پیشنهادها برای بهبود مصرف انرژی پرداختند. در این نشست مقرر شد، نسبت به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و خانه سازمان‌های مردم‌نهاد برای همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف اعم از مدیریت مصرف، ایمنی و مسئولیت‌های اجتماعی صنعت برق اقدام شود.

نسخه مناسب چاپ