میانگین طلاق در گلستان کمتر از میانگین کشوری است
گرگان ـ خبرنگار اطلاعات: مدیرکل ثبت احوال استان گلستان گفت: میانگین طول مدت ازدواج در گلستان ۹سال است.

ابوبکر دولو، افزود: سال ۱۳۹۶ به ازای هر ۱۰۵ تولد پسر در گلستان ۱۰۰ فرزند دختر به دنیا آمده این در حالی است که امسال به ازای هر ۱۰۳ پسر ۱۰۰دختر در گلستان متولد شدند.‏

وی در خصوص میزان فوتی‌ها در گلستان بیان کرد: سال گذشته به ازای هر ۱۳۰ مرد ۱۰۰ زن و امسال به ازای هر ۱۲۱ مرد ۱۰۰ زن فوت کرده‌اند . دولو دلایل فوت گلستانی‌ها را برحسب میزان درصد این مرگ‌ها به ترتیب؛ بیماری قلبی عروقی با ۹ر۳۲درصد، علائم و حالات مبهم ۹ر۱۵درصد، سرطان‌ها و تومورها ۵ر۱۱درصد، بیماری‌های دستگاه تنفسی ۵ر۸درصد و حوادث غیرعمد ۹ر۷درصد اعلام کرد و در ادامه سخنانش گفت: میزان عمومی ولادت در کشورنیز به ازای هر ۱۰۰نفر جمعیت ۸ر۱۸نفر بوده و این رقم در گلستان ۹ر۲۱ است. همچنین میزان عمومی وفات در کشور به ازای هر هزار نفر ۸ر۴ نفر و در گلستان هم همین رقم است.

وی گفت: میزان عمومی ازدواج در کشور به ازای هر هزار نفر ۶ر۷ ثبت شده، این در حالی است که میزان عمومی ازدواج در استان از هر هزار نفر ۶ر۸ به ثبت رسیده است ومیزان عمومی طلاق در کشور به ازای هر هزار نفر ۲ر۲ نفر به ثبت رسیده و این رقم در گلستان ۹ر۱ است.

او در خصوص میانگین اختلاف سن زوج و زوجه در استان گلستان اضافه کرد: میانگین اختلاف سن زوج و زوجه در ازدواج پنج سال و در طلاق ۵ر۵ سال است.میانگین سن زوج در ازدواج ۸ر۲۷ و در طلاق ۱ر۳۵ سال و میانگین سن زوجه در ازدواج ۳ر۲۳ و در طلاق ۷ر۳۰ سال است.

نسخه مناسب چاپ