آثار ۴۸۰۰ ساله در شهر سوخته کشف شد
زاهدان: سرپرست تیم حفاری شهر سوخته سیستان گفت: در هفدهمین فصل کاوش شهر سوخته آثاری مربوط به چهار هزار و ۸۰۰ تا چهار هزار و ۲۰۰ سال قبل کشف شد.

سید منصور سید سجادی به ایرنا گفت: ۲۶ تدفین در این سری از کاوش‌ها کشف شد که بیشتر آثار به دست آمده شامل ظروف سفالی، یک قطعه مشعل مرمری، مهره‌ها و اشیای کوچک فلزی است.‏

نسخه مناسب چاپ