اجرای طرح توانمندسازی روستائیان و عشایر دشتی
کاکی ـ خبرنگار اطلاعات: طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستائیان، عشایر و ساکنان مناطق محروم و مرزی شهرستان دشتی با رویکرد اشتغال پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه خدمات بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و بهبود وضع و کیفیت زندگی جامعه هدف، اجرا می‌شود.

عبدالله نادری فرماندار دشتی با بیان این مطلب در نشست اجرای طرح توانمندسازی روستائیان این شهرستان گفت: این طرح با رویکرد اشتغال پایدار از سوی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتی تدوین شده است و در روستاهای شهرستان با توجه به موقعیت و ظرفیت هر منطقه اجرا می‌شود.

وی بسته نیاز سنجی مهارت آموزی و طرح توانمندسازی و آموزش مهارتی روستائیان، عشایر و ساکنان مناطق محروم و مرزی را گامی در راستای تحقق عدالت آموزشی بیان کرد و ضمن تقدیر از عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتی در توسعه آموزش‌های مهارتی در شهرستان، گفت: با آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی قشرهای مختلف به ویژه جوانان روستایی در شاخه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، کمک شایانی به توسعه روستاها خواهد شد.‏

محمد جواد کاشفی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتی نیز با تأکید بر آموزش مهارت‌آموزی روستائیان براساس ظرفیت‌های اشتغالزایی در روستاها اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با توجه به رسالت خود در ارائه آموزش‌های غیررسمی در سال‌های اخیر با تمرکز و توجه به بخش روستایی برنامه‌های خاص آموزشی مهارتی را برنامه ریزی کرده، به شیوه‌های متنوع و متفاوتی ارائه می‌دهد.

نسخه مناسب چاپ