داماد محکوم به قصاص، پای چوبه دار بخشیده شد
سرویس شهرستانها: داماد محکوم به قصاص نفس از سوی اولیای دم پای چوبه دار در زندان بابل مورد بخشش قرار گرفت.

رئیس دادگستری بابل در این باره اظهار داشت: قاتل ۳۹ ساله سال ۸۸ پدر همسر خود را به قتل رسانده بود و به همین دلیل به قصاص نفس محکوم شد ولی اولیای دم از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.

فضل‌الله وکیلی راد افزود: اولیای دم بابت بخشش و قصاص نکردن قاتل حاضر به دریافت وجهی نشدند. وی اظهار داشت: به دلیل اینکه حکم قاتل بعد از قتل پدر همسرش قطعی شده بود و مدتی را هم بعد از مراحل قانونی در حبس به سر برد، ولی خانواده اولیای دم برای اجرای حکم تصمیمی نگرفته بودند، بامداد دیروزطبق قانون باید حکم اجرا می‌شد که اولیای دم با حضور در پای چوبه دار، مجرم را بخشیدند.

نسخه مناسب چاپ