پزشک در ردای نخست وزیر
یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۴
 

به همین دلیل زمانی که کار احداث ساختمان گمرک و مهاجرت و بخش قرنطینه بهداشتی و ایستگاه راه آهن آغاز شد، “سنگاپور” لوله‌های انتقال آب موجود در طرف خود را بدون هیچ مخالفت یا اعتراضی، جابجا کرد. اینکه بعداً ادعا شد دولت سنگاپور متوجه ضرورت انتقال خطوط لوله آب موجود در “کوزوای” نبوده، قابل قبول نیست. نخست وزیر “جوه” نیز وقتی در نامه‌اش موافقت خود را با نقشه “مالزی” اعلام داشت، هیچ اشاره‌ای به موضوع لوله های انتقال آب نکرد. مطالعاتی که طرف قرارداد در مورد تأثیر محیط زیستی [احداث پل] به عمل آورده بود نشان می‌داد چیزی که باعث عدم احداث پل شود، وجود ندارد. دولت “سنگاپور” نیز هیچ درخواست ویژه‌ای در ازای تأثیرات محیط زیستی ارائه نداده بود. در این میان، کار روی احداث تأسیسات گمرکی و مهاجرت و قرنطینه بهداشتی و نیز روی پل متحرک و همچنین انتقال ایستگاه راه آهن به جایگاه جدید در کنار تأسیسات گمرک و مهاجرت و قرنطینه بهداشتی، آغاز شده بود. لوله‌های انتقال آب به “سنگاپور” هم ـ که مانعی در برابر احداث تأسیسات یاد شده بود ـ جابجا شد.

کار بر روی کل این پروژه جریان داشت و هیچگونه اعتراضی از سوی “سنگاپور” صورت نگرفته بود و البته نمی‌توانست هم صورت بگیرد زیرا این پل تماماً در زمین‌های “مالزی” احداث می‌شد و بخش جنوبی آن از سمت‌ “کوزوای” نیز متصل به آب های عمیق “مالزی” بود. “سنگاپور” هیچگونه اعتراضی برای وارد کردن هرگونه تغییر در بخش “کوزوای” متعلق به خود نکرد. خط آهنی که در بخش مالزیایی “کوزوای” نگهداری می‌شود مطلقاً هیچ تأثیری بر خط واقع در بخش “سنگاپوری” آن نداشته است زیرا پل جدید راه آهن، تنها بخش شمالی مرزهای بین‌المللی “مالزی” با “سنگاپور” را به هم متصل می‌سازد. به نظر رسید که همه چیز طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

آنگاه به یکباره و در سال ????م. “تون عبدالله” اعلام کرد کار بر روی پل متوقف خواهد شد و مذاکرات تازه‌ای با “سنگاپور” برای احداث یک پل افقی، صورت خواهد گرفت! ظاهراً دولت “تون عبدالله” از پل محدّب خوشش نمی‌آمد. شاید هم دلایل دیگری برای خود داشته که من از آن بی خبرم. قرار بود پل جدید، محدّب و نه کمانی باشد. شاید این کار غیر عادی به نظر آید؛ البته در “ایالات متحده آمریکا” هم قرار شد پل مشهور کشیده شده بر فراز تنگه‌ای در فاصله خشکی و جزیره، محدب باشد چون مقامات خواستند ارتفاع کافی در زیر این پل وجود داشته باشد تا هلی کوپترها نیز بتوانند از زیر آن گذر کنند. همچنین بخش مهم آزادراه پرشکوهی که اخیراً در قاره اروپا ساخته شد، در بخش فرانسوی آن، شکل پل محدّب به خود گرفته است. پل ما نیز که قرار بود از یک پل مستقیم خیلی بلندتر باشد، به تدریج شکل منحنی به خود می‌گیرد و خود تبدیل به جاذبه توریستی برای بازدیدکنندگان خواهد شد. این پل به گونه‌ای طراحی شده که عملاً برای عکس گرفتن جای ایده‌آلی باشد! چه کسی در این مورد اعتراض منطقی به آن خواهد داشت؟

پلی که ما محدّب در نظر گرفته بودیم، شب هنگام و به ویژه زمانی که روشنایی‌های آن دیده شود منظره جالب توجه و پرشکوهی در برابر چشمان تماشاگران قرار می داد و ارتفاعی رؤیایی تا ۲۵ متر فراهم می‌کرد. این ارتفاع بخش دوم پل در “تواس”۲۴۲ است که پیش از آن احداث کرده بودیم. این پل نیز همچون پل مسطح، اهداف مورد نظر را تحقق می‌بخشد و در نتیجه دلیلی وجود ندارد که صرفاً به خاطر یک خواست ناگهانی، به احداث پل مسطح بازگردیم؛ ولی این دولت “مالزی” بود که تصمیم گرفت کار احداث را متوقف سازد و مذاکرات تازه‌ای با “سنگاپور” به عمل آورد.

ادامه دارد

پی‌نوشت:

۲۴۲- پل در بخش دوم در سال ۱۹۹۸م. به منظور کاستن از بار ترافیک بر “کوزوای” (مسیر فوقانی) در فاصله “جوهور” و “سنگاپور” افتتاح شد.

نسخه مناسب چاپ