رشد ۹۲ درصدی قیمت مسکن تهران
رئیس کل بانک‌ مرکزی بر ادامه برنامه ارزی و بازسازی نظام بانکی با قوت گذشته تاکید کرد.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی درباره بازار ارز طی روزهای اخیر نوشت: در روزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری میلادی برای تسویه حساب بنگاه‌ها و تجار با طرف حساب‌های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا حد زیادی افزایش پیدا کرد.وی با اظهار اینکه متاسفانه این بار هم فرصت‌جویان و نوسان‌گیران با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی در فضای مجازی افزایش کوتاه مدتی را در نرخ ارز موجب شدند، افزود: بر اساس پیش‌بینی انجام گرفته، در این مقطع هم بانک مرکزی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات لازم ثبات را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی قرار داد. رئیس کل بانک‌ مرکزی با تاکید بر اینکه ذخائر اسکناس کشور در وضع بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر از همیشه است، در پاسخ به اظهار نگرانی برخی از صاحبنظران محترم درخصوص معضلات پیش انباشته نظام بانکی گفت: برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی هم‌ جهت با اقدامات اساسی ولی دقیق این بانک در اصلاح و بازسازی نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست با قوت ادامه خواهد یافت.

نسخه مناسب چاپ