آیت الله موحدی کرمانی جلسات مجمع تشخیص را اداره خواهد کرد
آیت الله موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات مجمع را تا انتصاب رئیس جدید از سوی مقام معظم رهبری، اداره خواهد کرد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با چگونگی اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی و تا پیش از انتصاب رئیس جدید توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: مثل دوره قبل که پس از رحلت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی ، بر اساس قانون مجمع نایب رئیس جلسات را اداره کرد این دوره هم نایب رئیس جلسات را تا مشخص شدن رئیس اداره می کند.وی ادامه داد: آیت‌الله موحدی کرمانی نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

هفت ماه و چهار روز پس از فوت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری در حکمی آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی را به عنوان رئیس بعدی این نهاد نظارتی برای یک دوره پنجسا‌له منصوب کردند.در بخشی از این حکم آمده بود: آیت الله آقای حاج سیّدمحمود‌هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت منصوب می‌کنم.

پیش از انتصاب‌هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع،‌ آیت‌الله موحدی کرمانی به عنوان رئیس سنی ریاست جلسات مجمع را بر عهده داشت. وی و آیت‌الله جنتی هم پس از وخامت حال شاهرودی در دوران ریاستش،‌ جلسات مجمع را اداره می‌کردند.

نسخه مناسب چاپ