زندگی به سبک دیگر
‎‎ارنست شوماخر اقتصاد دان آلمانی در دهه ۱۹۷۰میلادی با انتشار کتاب تاثیرگذار خود تحت عنوان «کوچک زیباست»، با زیرعنوان « اقتصاد با ابعاد انسانی»، برای اولین بار ایده بنگاه‌های کوچک و متوسط را در ادبیات اقتصادی مطرح ساخته و بر این نکته تاکید کرده است که در مسیر حرکت‌های اقتصادی، فعالیت‌های خرد موفق جایگاه ویژه و زیبایی‌های خاص خود را دارند. دکتر محمد فاضلی استاد جامعه شناسی دانشگاه نیز در کانال تلگرامی خود با عنوان «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» خاطرنشان می‌سازد که اگر تعداد کسانی که دست به کار انجام حرکت‌های موفقیت‌آمیز کوچک می‌شوند، افزایش یابد، امکان رسیدن به موفقیت‌های بزرگ و حتی تغییر در یک ساختار وجود دارد. مثلا اگر تعداد دوچرخه سواران زیاد شود، شهرداری مجبور است بودجه‌های بیشتری به نظام حمل و نقل دوچرخه‌ای اختصاص دهد؛ از این رو یک کنشگر فعال برای رسیدن به موفقیت‌های کوچک حدی از ریسک پذیری و نوآوری را می‌پذیرد و اگر موفق شود در مقام نوآوری اقدامش را همگانی کند، به تحقق «خیر عمومی» کمک می‌کند که در این خصوص طرح جایگزینی کیسه‌های پارچه‌ای به جای نایلونی توسط برادران چمنی در نانوایی خیابان شهید ذنوبی گلپایگان را به منزله یک اقدام نمادین ارج می‌نهیم و ابتکار عمل آنان را تحسین می‌کنیم‎.

‎بدیهی است در شرایط کنونی کنشگران زیست محیطی و دلسوزان جامعه در مناطق شهری و روستایی وظیفه دارند با جهاد فرهنگی مستمر آگاه سازی کنند تا مردم عدم استفاده از پلاستیک و نایلون را که علاوه بر آلودگی‌های محیط زیست تجزیه آن در طبیعت حداقل ۱۰۰سال طول می‌کشد، مبنای زیست خود قرار دهند و با ایجاد سبک زندگی جدید فارغ از مواد پلاستیکی و از جمله ظرف‌های یک بار مصرف به حفظ محیط زیست کمک کنند‎.

‎‎ ‎دکترابراهیم جعفری ـ استاد علوم ارتباطات دانشگاه

نسخه مناسب چاپ