بی ثباتی مقررات به فضای کسب و کار آسیب زده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بی ثباتی مقررات به فضای کسب و کار آسیب جدی زده است.

دکتر فرهاد دژپسند دیشب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: قرار بود موارد خاص را که مغفول باقی مانده نسبت به اصلاحات انجام شده عملیاتی کنیم. ما می خواهیم ارز را در چرخه بگردانیم و نمی‌خواهیم آن را به نیما ببریم.

وی با اشاره به صادرات ۳۳ میلیارد دلاری کالاهای غیر نفتی از فروردین امسال تا پایان آبان گفت: از این مقدار ۲ر۲۵ درصد ارز به چرخه تجارت برگشته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این گونه فکر نکنیم که دولت از یک سو و بخش خصوصی از سوی دیگر کار خود را انجام می دهد بلکه دولتمردان از موفقیت و تعالی بخش خصوصی خوشحالند و از آن استقبال می کنند.

به گزارش ایرنا، وی همچنین درباره این که عنوان می شود آمار ارایه شده برای صادرات صحیح نیست، از تشکیل کمیته سه جانبه‌ای در این ارتباط با حضور بانک مرکزی خبر داد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ میلیارد یورو صادرات داشتیم که ۸ر۶ میلیارد یورو از این رقم مجموع فروش ارز در نیما بوده است. صادر کنندگان ۳ر۷دهم میلیارد یورو از این مجموع را هم با نرخ ۴۲۰۰ تامین کرده اند.

به گزارش مهر، صمد کریمی همچنین گفت: پیمان سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که آبان صادر شده است، مدنظر بانک مرکزی نیست، بلکه موضوع، تعاملات ارزی است.

وی در مورد صدور بخشنامه‌ای جدید گفت: صادرکنندگان بر اساس این بخشنامه در مقابل صادرات، واردات انجام داده و فقط در سامانه ثبت می کنند

نسخه مناسب چاپ