امروز در تاریخ
روزی که شهر «مرو» هم از دست رفت
۲۸ فوریه ۱۸۸۱ نیروهای روسیه شهر تاریخی مرو را تصرف و ضمیمه قلمرو آن کشور کردند. «مرو» بارها حاکم نشین خراسان بزرگ، از شهرهای باستانی ایران و مهد فرهنگ ایرانی و احیاء زبان و ادبیات فارسی بود و سامانیان بزرگترین کتابخانه عمومی را که الگوی کتابخانه های امروز جهان شده است در آنجا تاسیس کرده بودند. کتابخانه مرو درعین حال بزرگترین کانون پژوهشی قرون وسطا و نیز مرکز تالیف و ترجمه و تکثیر کتاب به زبان فارسی بود. روس ها قبلا بخارا و خیوه را تصرف کرده بودند. دولت وقت تهران دو واحد نظامی برای دفاع از مرو به فرماندهی دو شاهزاده قاجار روانه ساخته بود که بین راه در حوالی قوچان، میان این دو شاهزاده اختلاف شخصی بروز کرد و به علت رنجش یکی از آنان از دیگری و بازگشت، ماموریت به اجرا در نیامد!.

مرگ احمدشاه قاجار در تبعید
سلطان احمد شاه قاجار نهم اسفند ۱۳۰۸ درست ۴ سال و ۴ ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت ایران در ۳۲ سالگی در پاریس و در تبعید درگذشت. وی دچار اضافه وزن و بیماری کلیوی بود. احمدشاه را در تیرماه ۱۲۸۸ در ۱۲ سالگی برجای پدرش نشانده بودند که سه سال و چند ماه پس از کودتای ژنرال رضاخان، از سلطنت خلع شده بود. احمد شاه به اراده خود به اروپا رفته بود که دیگر به او اجازه بازگشت داده نشد.

لنین و امضا ی پیمان نامه با افغانستان و ایران
۲۸ فوریه ۱۹۲۱ دولت لنین به منظور خنثی کردن توطئه های انگلستان با افغانستان یک پیمان دوستی دائمی، کمک متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر را امضاء کرد و تا ده ها سال، سیاست بی طرفی و عدم تعهد افغانستان به دلیل همین پیمان بود. دولت لنین چنین پیمانی را هم با ایران امضاء کرد و ایران در برابر الغاء همه دعاوی و امتیازات و مطالبات روسیه تزاری، متعهد شده بود که با دولت های مخالف و معارض روسیه شوروی «هم ـ پیمان» نظامی نشود .

وضع مالیات بر شهرنشینی
سنای روم ۲۸ فوریه سال ۴ پیش از میلاد مسیح به منظور جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهر رم و سایر شهرهای بزرگ که بر مسائل شهری و مشکلات ناشی از تفاوت فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ روستانشینی می افزود و سبب کاهش تولیدات کشاورزی
می‌شد، برشهر نشینی مالیات تعیین کرد و برای حومه خارج از
دروازه های‌شهر «رم» نیز محدوده معین ساخت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ