رونمایی از کتاب ایران و ژئوپلیتیک منطقه در خانه اندیشمندان
 

رونمایی از کتاب ایران و ژئوپلیتیک منطقه در خانه اندیشمندان

رونمایی کتاب ایران و ژئوپلیتیک منطقه در خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام روز شنبه یازدهم اسفند، از ساعت ۱۶ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ما این کتاب که نوشته محمد مسجدجامعی است در جریان نشست علمی جایگاه ایران در ژئوپلیتیک منطقه با سخنرانی دکتر محمد‌کاظم سجادپور دکتر عبدالرضا فرجی راد دکتر قاسم قاسم زاده و دکتر مراد کاویانی راد، معرفی خواهد شد.

این برنامه به همت گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی مهیا شده است. خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان ویلا نبش خیابان ورشو واقع است.

نسخه مناسب چاپ