وزارت بهداشت: ۴۲۰هزار نفر به خاطر هزینه‌های کمرشکن سلامت فقیر شده اند
معاون کل وزارت بهداشت گفت: کمتر از ۴۲۰هزار نفر در کشور دچار فقر ناشی از هزینه‌های کمرشکن سلامت هستند .

به گزارش مهر، ایرج حریرچی، در شانزدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورایی، اظهار داشت: روزانه ۶۵۰هزار مراجعه در مراکز بهداشتی شهری و روستایی می شود و حدود ۸درصد ازGDPبه حوزه بهداشت و درمان اختصاص می یابد به عبارت دیگر از هر ۱۲تومانی که ایرانی ها هزینه می کنند یا برای آنها هزینه می شود، یک تومان به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا می کند و در دنیا، مجموع هزینه های نظامی و انرژی کمتر از بخش سلامت است.

وی تصریح کرد: بر اساس قیمت سال ۹۵حدود ۱۱۵هزار میلیارد تومان در بخش های دولتی و خصوصی سلامت هزینه می شود و هر ایرانی حداقل یکبار در ماه به نظام سلامت مراجعه می کند بنابراین وارد شدن خیرین و موسسات خیریه به حوزه سلامت، می تواند منشأخیر و برکات زیادی برای مردم باشد. معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: مردم از ما چیز زیادی نمی خواهند اول تامین سلامت و بعد احترام و حفظ کرامت انسانی می خواهند البته در این حوزه مشکلاتی داریم و در برخی از بیمارستان ها متاسفانه بیماران را با شماره تخت یا نوع بیماری می شناسند که این رویه باید اصلاح شود البته در امور خیریه برای سلامت نسبت به کشورهای غربی، عقب هستیم.

نسخه مناسب چاپ