پلمب ۱۱ مجتمع آبدرمانی در مشکین‌شهر
اردبیل ـ خبرنگاراطلاعات: حکم پلمب ۱۱ مجتمع آبدرمانی درشهرستان مشکین شهر درپی شکایت شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل به دلیل عدم پرداخت آب بها صادر شد.

دادستان مشکین شهر در این باره گفت: دستور جلوگیری از کار مجتمع های پلمب شده به دلیل عدم انعقاد قرارداد وعدم پرداخت آب بهای مصوب شده وبه درخواست شرکت آب منطقه ای استان اردبیل صادر شده است. ‏طاهررسولی اظهارداشت : کارشناسان مربوطه تعیین کرده بودند که با کاهش قیمت از ۱۰۰ میلیون به ۲۵ میلیون تومان رضایت مالکان آب های گرم شهرستان مشکین شهر را برآورده سازند ولی با وجود کاهش قیمت بازهم مبلغ مصوب شده که حق وحقوق دولتی محسوب می شود از سوی مالکان پرداخت نشد.‏

نسخه مناسب چاپ