امروز در تاریخ
پایان ساخت طاق کسرا

نهم مارس سال ۵۵۱ میلادی کار ساختن تالار تازه در کاخ سلطنتی تیسفون که بقایای آن هنوز باقیست و به طاق کسرا (ایوان مدائن) شهرت یافته با شتاب به پایان رسید تا برای آیین های نوروزی آن سال آماده باشد.

طاق کسری تنها ساختمان مسقّف باستانی جهان است که به صورت آزاد و بدون تکیه داشتن به عاملی دیگر، برسر پا باقی مانده است.

برخی از شاعران پارسی زبان، در اشعار خود از تالار خسروانوشیروان در تیسفون (طاق کسرا) به نام «بارگه داد» یادکرده اند. کار ساختن این تالار که با فرش معروف «بهارستان» مفروش شده بود از سال ۵۴۹ میلادی، به تصمیم خسروانوشیروان ـ شاه ساسانی وقت ـ آغاز شده بود.

احمد حسن میمندی وزیر اعظم شد

نهم مارس سال ۱۰۳۱ میلادی سلطان مسعود غزنوی احمد حسن میمندی را سمت وزیر اعظم داد. به شرحی که در تاریخ بیهقی آمده است، سلطان مسعود در همین سال تاجگداری کرده بود.

تظاهرات ضد انگلیسی میدان توپخانه تهران

۱۸ اسفند ۱۲۹۶ برای دومین بار ظرف ۹ روز گروهی از تهرانی ها در میدان توپخانه اجتماع کردند و بر ضد انگلستان شعار دادند و خواستار شدند که این دولت بمانند روسیه قرارداد تقسیم ایران را لغو کند و نظامیانش را خارج سازد .

مستوفی الممالک رئیس الورزاء وقت ظاهرا این تظاهرات را جدی گرفت و بعضی از نویسندگان روزنامه ها را متهم به تحریک مردم کرد.

چند روز بعد نمایندگان دولت انگلستان در تهران اعلام کردند که حاضرند «اس . پی . آر» را به دولت ایران واگذار کنند .

ویلی برانت در تهران

۱۸ اسفندماه ۱۳۵۰ در تهران اعلام شد که میان ایران و آلمان فدرال (غربی) درزمینه نفت و همکاری های اقتصادی دیگر از جمله تسهیلات بازرگانی توافق حاصل شده است. سه روز پیش از آن ویلی برانت صدر اعظم سوسیال دمکرات آلمان و رئیس انجمن سوسیال دمکرات های اروپا وارد تهران شده بود.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ