اشتباهات رایج
دنیای مجازی را محدود کنید
 

با فراگیرتر شدن اینترنت و گوشی‌های هوشمند، دسترسی بچه‌ها به دنیای مجازی هم بیشتر شده است.

برخی والدین معتقدند کودک در فضای مجازی فرصت یادگیری و کسب دانش دارد اما واقعیت این است که آسیب‌های این فضا خیلی بیشتر و عمیق‌تر از اثرات مثبت آن است.

دنیای دانش و یادگیری را می‌توان به خانه‌ای تشبیه کرد که درهای متعددی دارد، اما وقتی کسب اطلاعات را فقط به دنیای مجازی محدود کنیم، مثل این است که کودک فقط از یک در رفت و آمد کند.

بنابراین وظیفه والدین این است که امکان استفاده از درهای دیگر و فضاهای دیگر را برای کودکان فراهم کرده و اطلاعات و آموزش‌ها را از سایر راه‌ها به کودک خود منتقل کنند.

نکته مهم این است نمی‌توان جلوی ورود تکنولوژی را به خانه‌ها گرفت اما حضور بیش از حد در فضای مجازی هم موجب اعتیاد کودک می‌شود و این موضوع زمینه اختلال در رشد را فراهم می‌کند که افسردگی و پرخاشگری را در پی دارد. ‏

code

نسخه مناسب چاپ