توضیح در مورد استفاده از انصاری‌فرد در تیم زیر ۲۳ ساله
سرمربی تیم فوتبال ناتینگهام فارست در مورد علت استفاده از بازیکنان بزرگسالش در تیم زیر ۲۳ ساله‌ها توضیح داد.به گزارش خبرگزاری فارس، مارتین اونیل بعد از آنکه چند بازیکن تیم بزرگسالش از جمله کریم انصاری فرد را در مصاف زیر ۲۳ ساله‌های ناتینگهام فارست برابر بریستول سیتی بازی داد، گفت:گروهی از بازیکنان در مصاف اخیر تیم زیر ۲۳ ساله‌های باشگاه مقابل بریستول بازی کردند.این عده در چند وقت گذشته فرصت بازی در تیم اصلی را نداشتند و به خاطر بحث بازی کردن در تیم زیر ۲۳ ساله‌ها وارد شدند.وی افزود:همانگونه که عنوان کردم‌ فقط بحث حفظ آمادگی در چند بازی مطرح بود.

نسخه مناسب چاپ