شیشه های سیلیسی که با الکتریسیته گرم می شوند!
 

فهمیدن این که شیشه‌های سیلیسی که با کمک جریان الکتریسیته گرم می‌شوند چگونه عمل می‌کنند مهم است، چون از این شیشه‌ها در وسایل مختلفی که محصول ابداع و فناوری هستند استفاده می‌شود. شیشه‌های سیلیسی در ساخت صفحه‌های نمایش به کار می‌روند. فیبرهای شیشه ای هم شبکه اینترنت را تغذیه می‌کنند. ابزارهای شیشه ای در مقیاس نانو در حوزه پزشکی کاربرد دارند و سبب شده اند تا روش‌های درمانی نوینی مانند ارسال هوشمند دارو به بدن بیمار و رشد مجدد بافت‌ها امکان پذیر شوند.
کشف این واقعیت که گاهی تحت شرایط خاصی شیشه‌های سیلیسی گرم شده با الکتریسیته یکی از قوانین شناخته شده فیزیک به نام قانون اول ژول را به مبارزه می‌طلبند توجه بسیاری از دانشمندان، مهندسین و حتی عموم مردم را جلب کرده است. جیمز ژول، فیزیکدان انگلیسی نخستین کسی بود که اثر گرمایی جریان الکتریکی را مورد مطالعه قرار داد. او نشان داد که گرما زمانی تولید می‌شود که جریان الکتریکی از یک مقاومت عبور کند. این نتیجه گیری به قانون اول ژول شهرت یافت.
دانشمندان دانشگاه لیهای در آزمایشی که روی شیشه سیلیکاتی انجام دادند متوجه شدند که شیشه سیلیسی در نزدیکی قطب مثبت خود بیش از هزار درجه سلسیوس داغ تر از بقیه قسمت‌هایش می‌شود. علت این امر تغییری است که میدان الکتریکی در ساختار و ترکیبات شیمیایی شیشه در مقیاس نانو ایجاد می‌کند و ناحیه نانو را با شدت بیشتری گرم می‌کند.

code

نسخه مناسب چاپ