‏‎‍‎‏ طرح همیار شهردار در شاهرود اجرایی شد
شاهرودـ خبرنگار اطلاعات: شهردار شاهرود با اشاره به اینکه طرح همیار شهردار حس مسئولیت پذیری را از دوران کودکی در فرد زنده می‌کند، گفت: در این طرح، دانش‌آموزان برای ورود به عرصه مدیریت شهری با یک فرهنگ عمومی صحیح آماده می‌شوند و به عنوان یک اصل مشارکت باعث می‌شود تا در بهبودی بی سابقه در نحوه شکل گیری فرهنگ شهروندی گام بلندی را برداریم.

محسن احمدی با اهدای کارت همیار به دانش‌آموزان در آیین درخت خاطره، با بیان اینکه این شهرداران کوچک پل ارتباطی میان شهرداری و آموزش و پرورش هستند، افزود: توسعه و پیشرفت در سطح شهر از دغدغه‌های امروز جوامع است که همه باید در آن مشارکت لازم را داشته باشند.

وی ضمن این مطلب که یکی از مهمترین اهداف ما در این طرح آموزش شهروندی است که از این طریق این آموزش را به سایر دانش آموزان منتقل خواهیم کرد،افزود: هدف از اجرای این طرح ارتباط نزدیک شهروندان بویژه قشر آینده ساز و جوان شهر و آشنایی شهروندان با مسائل مدیریت شهری بویژه موضوعات مرتبط با شهرداری است.

شهردار شاهرود اضافه کرد: با اهمیت دادن به جایگاه مشورت و ایجاد احساس مسئولیت شهروندان و همچنین استفاده از طرح‌ها و ایده‌های شهروندی به‌عنوان بازوان توانمند شهرداری همواره برآن شدیم تا طرح همیار شهردار را اجرا و عملیاتی کنیم.

نسخه مناسب چاپ