دانشگاه ها آمار تقلب علمی را اعلام نمی کنند
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، فناوری و تحقیقات گفت: زمانی تعداد تقلب مشخص می شود که در دانشگاه ها کشف و با آن برخورد شود، اما مسئولان دانشگاه ها در این زمینه اقدام مشخصی انجام نداده و آمار را نیز اعلام نمی کنند.

حسین سیمایی صراف در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: به دلیل عدم برخورد دانشگاه ها با تقلب آمار صحیحی در دست نیست. اما با نگاه به بازار فروش و عرضه پایان نامه ها در بیرون دانشگاه می توان متوجه تعداد بالای تقلب شد.معاون حقوقی وزیر علوم با بیان اینکه تقلب های علمی روز به روز در حال افزایش است، عنوان کرد: در این زمینه نیاز به آمایش آموزش عالی، کوچک سازی دانشگاه‌ها و کاهش تعداد دانشجو حس می شود.وی تصریح کرد: در خصوص فروش پایان نامه در سطح خیابان با نیروی انتظامی تفاهم شده تا جدی تر برخورد شود.سیمایی در ادامه توضیح داد: در دانشگاه های سطح یک یا دولتی غیر سطح یک به دلیل اینکه تناسب استاد و دانشجو حفظ شده و استاد بر پایان نامه ها نظارت دارد، موارد زیادی از این پدیده اتفاق نمی افتد.

وی با اشاره به اینکه هویت علمی استاد نیز توسط تقلب علمی دانشجو دچار مشکل می شود، در ادامه گفت: در موسسه‌های غیر دولتی و برخی دانشگاه های دولتی مثل پیام نور، استاد بر پایان نامه دانشجو اشراف ندارد در نتیجه این موضوع شایع است.

نسخه مناسب چاپ