ارگان رسانه‌ای حزب حاکم ‌کره‌شمالی: به آمریکا نباید امید بست
سرویس خارجی: روزنامه «رودونگ سینمون» ارگان رسانه ای حزب حاکم کره شمالی در گزارشی با اشاره به این که ملت و دولت کره شمالی پس از شکست مذاکرات ویتنام، دیگر امیدی به واشنگتن برای لغو تحریم ها ندارند و از این پس راه خود اتکایی را دنبال می کنند، اعلام کرد: از این به بعد نباید به آمریکا امید بست. رودونگ سینمون نوشت: ملت کره شمالی دیگر نمی تواند به آمریکا اعتماد کند زیرا با شکست مذاکرات سران در هانوی، امیدها بر باد رفت. این نشریه نوشت: این شکست و خودداری آمریکا از لغو تحریم ها موید آن است که راه اقتدار و شکوفایی و موفقیت با اتکا به نیروهای خارجی به دست نمی آید و وابستگی به آنها جز تخریب کشور نتیجه ای نخواهد داشت. در این گزارش آمده است: وقتی امپریالیسم به دنبال چیرگی بر کشور ما است، دیگر نمی توان با آن معامله کرد. از طرفی، بی بی سی اعلام کرد: تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده از سایت سانومدونگ در نزدیکی پیونگ‌یانگ حاکی از آن است که کره شمالی خود را برای یک آزمایش موشکی جدید آماده می‌کند.

نسخه مناسب چاپ