همدان ۱۶۵۸ گونه گیاهی دارد
همدان- خبرنگار اطلاعات: رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفت که در استان همدان یک هزار و ۶۵۸ گونه گیاهی دیده شده است.

قاسم اسدیان در آئین بزرگداشت هفته منابع طبیعی گفت: ۲۵۰ هزار گونه گیاهی در جهان شناسایی شده که ۸ هزار آن‌ها در کشورایران و یک هزار و ۶۵۸ گونه در استان همدان دیده شده است. همچنین۳۰ هزار گونه گیاهی با مصارف غذایی در جهان شناسایی شده است، اما در ایران کمتر از ۷۰ گونه در مصرف غذایی استفاده می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان تاکید کرد: سازماندهی و برنامه‌ریزی برای ترویج کشت نهال نیازمند مهیا کردن بذر و نهال، حفرچاله و بسترسازی برای کشت آن در طبیعت است.

نسخه مناسب چاپ