طرح رصد ایمنی مدارس اجرا می شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال طرحی را برای رصد مستمر ایمنی مدارس اجرا کردیم که مدارس در سه طبقه ایمن، تا حدودی ایمن و غیرایمن طبقه‌بندی می‌شوند. باید از مدارس ناایمن شروع کنیم و تاسیسات و تجهیزات فرسوده را به‌روز آوری و اصلاح کنیم.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی در مانور آمادگی مقابله با مخاطرات حریق و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال در دبستان دخترانه شهید بهشتی منطقه یک شهر تهران با اشاره به پیچیده شدن شرایط اجتماعی و مسائل ما در جامعه و شهرهای پرجمعیت گفت: حتما مدارس به عنوان یکی از واحدهای اجتماعی در معرض خطر قرار دارند.

وی افزود: تجربه خوبی در مانور زلزله داشتیم که همچنان ادامه دارد، اما در سایر زمینه‌ها چون آتش سوزی در مدارس کمتر تجربه وجود داشت و شاهد هستیم همکاران به دلیل کمتر آشنا بودن با مسائل ایمنی، با مخاطراتی مواجه می‌شوند و امیداست این کار پسندیده که امروز همکاران آتش نشانی با مشارکت آموزش و پرورش انجام دادند ادامه یابد. این امر در کاهش آسیب‌هایی که فرزندان ما را تهدید می‌کند موثر است.

نسخه مناسب چاپ