امروز در تاریخ
مسأله ریشه دار مالیات گریزی در ایران
مورگان شوستر آمریکایی که به تصویب مجلس شورای ملی برای سر و سامان دادن به مالیه ایران و ایجاد یک خزانه نوین برای ما استخدام و وارد ایران شده بود ۲۳ اسفندماه ۱۲۹۰ و با اولتیماتوم روسیه از ایران خارج شد. استخدام او بدون جلب موافقت قبلی انگلستان و روسیه صورت گرفته بود که طبق موافقتنامه دو جانبه سال ۱۹۰۷ سن پترزبورگ وطن ما را میان خود به مناطق نفوذ قسمت کرده بودند !. شوستر پس از تاسیس یک خزانه داری کل برای ایران و اعلام این واقعیت که تا ایرانیان عادت به دادن مالیات؛ به میزان واقعی نکنند این کشور از بدبختی و
دشواری ها خارج نخواهد شد یک واحد پلیس مالیات و حافظ خزانه داری مرکب از عده ای ژاندارم تشکیل داده بود که روس ها با این کار او هم موافق نبودند. شوستر پیشنهاد کرده بود که مانند آمریکا تعلل در پرداخت مالیات جریمه سنگین و تقلب در آن کیفر زندان و سلب القاب داشته باشد.

تصویب اعتبار نامه سید ضیاء در مجلس
مهم ترین رویداد مجلس شورای ملی در اسفند ماه ۱۳۲۲ مخالفت شدید دکتر مصدق نماینده اول تهران با تصویب اعتبار نامه سید ضیاء طباطبایی یزدی بود که پس از سال ها سکونت در فلسطین به ایران باز گشته و از یزد به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود. دکتر مصدق در مخالفت با عضویت سید ضیاء در مجلس به تشریح کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی که سید ضیاء نخست وزیر آن شد پرداخته و آن را یک کودتای انگلیسی خوانده بود. دکتر مصدق در نطق خود گفت که سید ضیاء یک عامل خارجی است و ضدیت با او یک وظیفه میهنی و واجب است.

دیگر رویدادهای ۱۴ مارس
۱۷۹۴: الی ویتنی اختراعش، دستگاه پنبه پاک کنی (دستگاه جدا کردن تخم پنبه از الیاف آن) را به نام خود به ثبت داد.
۱۹۱۴: عثمانی و صربستان با امضای یک معاهده صلح به اختلافات طولانی خود پایان دادند.
۱۹۲۳: دیوان عالی آلمان فعالیت حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی) را در آن کشور ممنوع کرد ، ولی ده سال بعد این حزب انتخابات آلمان را برد و قدرت را در این کشور به دست گرفت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ