بازدید اعضای انجمن دوستداران تهران از مؤسسه اطلاعات
 

اعضای انجمن دوستداران تهران به اتفاق محمود منیعی بنیانگذار این انجمن، بعدازظهر دیروز از روزنامه اطلاعات و شرکت ایرانچاپ بازدید کردند.

در این بازدید اعضای انجمن از تحریریه روزنامه و بخش‌های حروفچینی، گرافیک، لیتوگرافی، موزه، چاپخانه، آرشیو و فروشگاه کتاب مؤسسه اطلاعات بازدید کردند و در هر بخش از سوی مسئولان توضیحات لازم در زمینه روند تهیه خبر، چاپ روزنامه و مراحل چاپ و انتشار آن ارائه شد.

این انجمن در راستای برگزاری نشست‌های تهرانشناسی تحت عنوان«نهان گنج‌های تهران» از روزنامه اطلاعات و شرکت ایرانچاپ بازدید کردند.

نسخه مناسب چاپ