ادامه محاکمه متهمان محیط‌زیست به سال ۹۸ موکول شد
سرویس حوادث:‌ ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسوم به فعالان محیط زیست که تا کنون پنج جلسه آن به صورت گروهی و سه جلسه به صورت انفرادی برگزار شده است، به سال ۹۸ موکول شد.

این پرونده هشت متهم دارد که چهار نفر از آنها به افساد فی‌الارض، سه نفر به جاسوسی و یک نفر به همکاری با دولت‌های متخاصم متهم شده‌اند. ‏

‏ رسیدگی به پرونده فعالان محیط‌زیست بازداشت شده، پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد که تا کنون هشت جلسه رسیدگی برگزار شده است.

پنج جلسه نخست به قرائت کیفرخواست افزون بر ۳۵۰ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان اختصاص داشت که در سه جلسه آخر نیلوفر ـ ب یکی از متهمان زن پرونده، در جلسه دادگاه حضور نداشت.پس از پایان قرائت کیفرخواست، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی انفرادی به پرونده متهمان را آغاز کرد که جلسه اول و دوم به پرونده مراد ـ ط یکی از کسانی که به افساد فی‌الارض متهم شده، اختصاص داشت.

جلسه سوم رسیدگی‌های انفرادی نیز به پرونده نیلوفر ـ ب اختصاص داشت که جلسه اول آن برگزار شد اما جلسه دوم به دلیل حضور نیافتن مستشار دادگاه برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.

با توجه به قرار داشتن در روزهای پایانی سال و اینکه قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی به پرونده متهمان موسسات مالی را هم در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بر عهده دارد، ادامه رسیدگی به پرونده متهمان محیط‌زیست به سال آینده موکول شده است.

نسخه مناسب چاپ