پیامد‌های منفی طرح «پارامتریک» سازمان تامین اجتماعی
قزوین ـ خبرنگار اطلاعات: «طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی پیامد‌های منفی گسترده‌ای برای جامعه هدف این سازمان دارد.»‏‎

‎رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی با عنوان «پارامتریک» از طرف سازمان تامین اجتماعی گفت: در دو هفته گذشته طرحی با عنوان اصلاحات پارامتریک از طرف سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل کاهش توان بالقوه برای ارائه خدمات بیمه‌شدگان و کاهش منابع سازمان به مجلس و دولت ارائه شده است.‏ ابوالفضل فتح الهی افزود: در این طرح انتقال سوابق بیمه‌ای سایر صندوق‌ها با کاهش حق سهم پرداختی، افزایش سن بازنشستگی از۶۰ به ۶۵ سال به بهانه افزایش سن امید به زندگی، محاسبه مبداء و میزان دستمزد بازنشستگی از ۲ سال پایانی به ۵ سال، تغییر شرایط بازنشستگی سخت و زیان‌آور و واگذاری تعیین شرایط بازنشستگی سخت و زیان‌آور از اداره کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی، تغییر سن برخورداری فرزندان برای دریافت مستمری بازنشستگان از ۱۸ سال به ۲۵ سال، افزایش حق بیمه کارگران از ۷ درصد به ۹ درصد، افزایش۱۰ درصدی دریافت مالیات از مستمری بگیران دارای حقوق بیش از ۲ میلیون تومان، تغییر در وضع دریافت مستمری افراد تبعه بیمه‌شدگان متوفی، عدم امکان حق بیمه بازنشستگی دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری منتهی به دو سال پایانی کار و… را از جمله این اصلاحات سازمانی اعلام کرد.‏ ‎‎وی با تاکید بر این که اصلاحات طرح پارامتریک آسیب‌های جدی به جامعه کارگری و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کند، ادامه داد: این طرح بدون حضور سایر اعضای کمیته سه جانبه شامل نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی طراحی و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.‏‎

نسخه مناسب چاپ