اولویت‌بندی تخصیص ارز کالاهای اساسی
گمرک ایران در بخشنامه ای سازوکار جدید ارزش گذاری کالاهای اساسی و ضروری را به منظور تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی جهت آسان سازی ترخیص کالاها،ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در بخشنامه‌ای موضوع «چگونگی ملاک قرار دادن ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری جهت تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده است: با عنایت به تصمیمات بند پنج صورتجلسه هفتادمین جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار، در ثبت سفارش‌های صادره ۹۸ر۵ر۵ به بعد، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری ملاک تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

فهرست کالاها (شامل ۱۱ قلم و ۱۹ ردیف تعرفه پیوست موضوع صورتجلسه مورخ ۹۸ر۹ر۲۴ به جز لاستیک سنگین و مواد اولیه آن) به شرح گندم انسانی، ذرت دامی ، جو ، کنجاله سویا ، دانه‌های روغنی (سویا و کلزا) ، روغن خام (سویا، پالم، کلزا و آفتاب) ، شکر خام ، برنج سفید ، برنج قهوه‌ای ، گوشت مرغ و تخم‌مرغ خوراکی می‌باشد.

نسخه مناسب چاپ