یک تکه آسمان
خداوندا

ما همگان در پى عیب و عار بوده‏ایم و حال آنکه تو ما را بر زبان‌ها نیفکنده‏اى، مرتکب گناهان بزرگ شده‏ایم و حال آنکه تو رسوایمان نساخته‏اى.

در نهان بدی‌ها کرده‏ایم و حال آنکه تو کسى را بر بدی‌هاى ما راه ننموده‏اى‎.‎‏.. خدایا چنان کن که هر عیب ما که پوشیده داشته‏اى و هر گناه‏ که نهان کرده‏اى، ما را اندرز دهنده‏اى شود که از اخلاق بد و ارتکاب‏ خطاها باز دارد و به سوى توبه‏اى پوشاننده گناهان براند و به آن راه‏که پسند توست بکشاند‎.‎‏

خدایا زمان توبه ما نزدیک گردان و به غفلت گرفتارمان مساز، که ما به تو مى‏گراییم و از گناهان توبه مى‏کنیم‎.‎

دعای سی و چهارم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ