نرخ بیکاری پائیز ۶/۱۰ درصد اعلام شد
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال را ۶ر۱۰ درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۶ر۱۰ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بوده‌اند که این رقم نسبت به فصل مشابه پارسال معادل ۲ر۱ درصد کاهش نشان می دهد. در پاییز امسال به میزان ۳ر۴۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه پارسال حدود ۲ر۰ درصد کاهش داشته است.

جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه پارسال ۴۷۲ هزار نفر افزایش داشته است.

همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درپاییز امسال، بخش خدمات با ۵۰ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۹ر۳۲ درصد و کشاورزی با ۱ر۱۷ درصد قرار گرفته اند.

طبق این گزارش، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۸ر۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۳۹۸ بیکار بوده‌اند.همچنین بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه پاییز پارسال ۲ر۱ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله هم نشان می‌دهد که درپاییز امسال ۹ر۱۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز پارسال به میزان ۴ر۱ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در پاییز امسال ۶ر۱۰ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این در حالی است که ۵ر۳۶ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

نسخه مناسب چاپ