تولید و برداشت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار گل شاخه از گلخانه‌های چهارمحال و بختیاری
شهرکرد ـ خبرنگار اطلاعات: کارشناس مسئول گلخانه‌ای امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید و برداشت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار گل شاخه بریده از گلخانه‌های این استان طی ۹ ماه امسال خبر داد.‏

غلامعباس رئیسی وسعت گلخانه‌های استان را بیش از ۲۳هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: به طور میانگین در هرمترمربع سطح زیر کشت ۱۱۰ شاخه گل رز تولید می‌شود که این میزان سالیانه به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار گل شاخه بریده می‌رسد.

وی گفت: به دلیل ارتفاع بالا از سطح دریا و شرایط آب و هوایی مناسب، گل رز تولیدی چهارمحال و بختیاری در ۱۰ رقم از نظر تنوع رنگ خاورمیانه منحصر به فرد است.

رئیسی، اشتغالزایی مستقیم در گلخانه‌های پرورش گل در سطح استان را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: بخش عمده گل شاخه بریده استان به تهران، اصفهان و از طریق پایانه گل و گیاه دیگر استانها، به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود. همچنین بیش از ۷۰۰ هزار شاخه از گل شاخه بریده تولیدی امسال در این استان نیز از نوع «آلسترومریا» بوده است.

وی با اشاره به اینکه هم اینک بیش از ۴۵ واحد گلخانه سبزی و صیفی‌کاری در این استان فعال است ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سالانه ۳ هکتار به سطح زیر کشت گلخانه‌های استان اضافه خواهد شد و با توجه به تشدید پدیده خشکسالی و کاهش منابع آبی در استان طی چند سال گذشته، بهره‌برداران بخش کشاورزی استان با تغییر الگوی کشت و راه‌اندازی گلخانه‌ها به سمت توسعه تولید گل شاخه بریده و توت فرنگی سوق داده شده‌ است.‏

نسخه مناسب چاپ