مغولان هم نتوانستند فرهنگ ایران را تخریب کنند‌
 

اسماعیل آذر می‌گوید: هیچ‌گاه کسی نمی‌تواند فرهنگ را تخریب کند زیرا ماهیت فرهنگ در درون انسان است و سخنانی این‌چنین نشان از جهل بر گفتار است.‌

این پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گفتگو با ایسنا در پی اظهار نظر دونالد ترامپ مبنی بر این‌که «اگر ایران به هر آمریکایی یا منافع آمریکایی حمله کند، ما ۵۲ سایت ایران، معادل ۵۲ گروگان آمریکایی که ایران خیلی سال پیش گرفت و برخی دارای ارزش و اهمیت بالا برای ایران و فرهنگ ایرانی هستند را در تیررس داریم، و به این اهداف و خود ایران، به سرعت و به شدت حمله خواهد شد»، گفت: اگر قرار بود فرهنگ‌ها تخریب شود، هیچ انسانی نمی‌توانست با هویت خود زندگی کند. زیباترین مثالی که می‌گویم در طول تاریخ است. از زمان ترکان غز و بعد از آن‌ها ترکان سلجوقی، بعد از آنها ترکان خوارزمشاهی و بعد حملات مغولان و اذناب آن‌ها ایلخانان و گروه‌های مهاجم دیگر که همه می‌خواستند فرهنگ ما (ایران) را تحت تأثیر قرار دهند اما نشد و خود تحت تأثیر قرار گرفتند.

او افزود: مگر خلیفه عباسی نگفت، عمری است مدیریت می‌کنیم و به ایرانیان نیاز داریم ولی ایرانیان همه عمرشان به کسی نیاز نداشتند و خودشان کشورشان را اداره کردند. به همین دلیل بود که دست آنها (عباسیان) در دست برمکیان بود و هدایت کار در دست شخصیت‌های ایرانی.‌

آذر خاطرنشان کرد: یادمان باشد که هیچ‌گاه کسی نمی‌تواند، فرهنگ را تخریب کند چون ماهیت فرهنگ، درون انسان است نه بیرون انسان. ممکن است ساختمان فلان دانشگاه تخریب شود اما اندیشه‌ اندیشمندان آن دانشگاه، همچنان و چونان چراغی روشن فرا راه قرار خواهد گرفت. بنابراین سخنی این‌چنین نشان جهل بر گفتار است.‌

نسخه مناسب چاپ