تخلف شهرداری‌ها در صدور پایان کار قبل از نصب شیرآلات استاندارد
شهرداری هایی که قبل از نصب شیرآلات استاندارد در واحدهای مسکونی تازه ساز، گواهی پایان کار صادر می کنند، متخلف هستند.

بنفشه زهرایی دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی با اشاره به اینکه متأسفانه استفاده از شیرآلات غیر استاندارد باعث هدررفت در واحدهای مسکونی به میزان زیادی می‌شود، به فارس گفت: کارگروه سازگاری با کم آبی جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی داشته است و تلاش می‌کند تا با این دو نهاد در خصوص رعایت مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان به نتایج مطلوبی برسد.

وی افزود: بر اساس مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان استفاده از شیرآلات استاندارد در ساختمان‌ها الزامی است و متأسفانه شهرداری‌ها قبل از نصب شیرآلات استاندارد و مناسب بودن وضعیت خروجی آنها اقدام به صدور پایان کار می‌کنند.

زهرایی با تأکید بر اینکه قطعاً رعایت نشدن مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان باعث می‌شود تا مدیریت مصرف آب در واحدهای مسکونی محقق نشود، گفت: استفاده از شیرآلات غیر استاندارد باعث می‌شود تا میزان خروجی آب از شیرآلات بیش از حد باشد و مصرف‌کننده‌ها و مشترکان هر چقدر هم که مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند و رعایت کنند، هدررفت آب بالا باشد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر شیرآلاتی در کشور داریم که علیرغم وجود استانداردهای مصوب، خروجی اکثر این شیرآلات بیش از حد است و موقعی که این شیرآلات در ساختمان نصب می‌شود هدررفت آب همین طور ادامه می‌یابد.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی تصریح کرد: در حال حاضر مشترکان خانگی اگر از شیرآلات غیر استاندارد استفاده کرده و آنها را به شیرآلاتی که مقررات ملی ساختمان را رعایت می‌کنند، تبدیل کنند، حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد.

به گفته وی، به عنوان مثال مصرف آب در تهران اگر ۳ میلیون مترمکعب باشد و درصد قابل توجهی از این شیرآلات استاندارد شوند، متوجه خواهیم شد که این ۳۰ درصد چه عدد قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

زهرایی با اشاره به اینکه توهم پر آبی باعث شده تا مصرف آب همچنان بالا باشد، گفت: شاید بارش‌های ابتدایی سال آبی بارش‌های خوبی بود اما در حال حاضر اکثر مناطق کشور بارش‌های کمتر از حد نرمال دارند.

وی با تأکید بر اینکه در مناطق شهری بزرگ مشکلات مدیریت مصرف آب زیاد است، ادامه داد: برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها در حال پیگیری است و اخیراً برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی تصویب شده است.

نسخه مناسب چاپ