سعیدی: آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران ابهام دارد
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: ابهامات آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران برطرف شود، رییس جدید کمیسیون هم انتخاب می‌شود.

کیکاووس سعیدی در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، گفت: دوره یکساله ریاست کمیسیون ورزشکاران تمام شده است و در یک سال گذشته هم جلسه‌ای تشکیل نشده که اکثریت اعضا حضور داشته باشند. از طرفی آیین‌نامه کمیسیون دارای ابهاماتی است و نیازمند بازنگری و اصلاحات است. در مورد ابهامات از IOCاستعلام گرفته‌ایم و منتظر پاسخ آن هستیم.از جمله ابهامات نحوه انتخاب رییس، تعداد اعضای علی البدل و چگونگی رسمیت پیدا کردن جلسات ، است. درصدد هستیم آیین‌نامه در هیات اجرایی بازنگری و اصلاحات انجام شود. در نهایت با توجه به آیین‌نامه جدید انتخاب رییس کمیسیون انجام خواهد شد. سعیدی در مورد استعفای تعدادی از اعضای کمیسیون ورزشکاران و اینکه صالحی‌امیری چه تصمیمی گرفته است نیز گفت: تعدادی از اعضا استعفاء داده‌اند که تسلیم ریاست کمیته ملی المپیک شده است. اما موضوع اصلی این است دوره یکساله ریاست کمیسیون به پایان رسیده ست و آیین نامه هم نیاز به باز نگری دارد.

نسخه مناسب چاپ